KHK锥齿轮,KHK伞形齿轮,KHK圆锥齿轮

上海臻辛机械设备有限公司销售部 (huangguangluo.skxox.com)

上海臻辛机械设备有限公司推出 KHK 齿轮齿条有独自的标准化系列产品 按KHK独自的规格将140系列7000多种产品标准化。马上那个就可以找到你想要使用的齿轮值得信赖的技术和品质专门生产齿轮70多年!KHK标准齿轮诞生半个世纪。凝聚了传统技术和品质的齿轮产品经济合理的价格最新的机械设备和省时省力的技术组成的生产线。实现了高品质低价格即时交货、4500种不同规格的产品常时在库。可以从1起购。将到手就可以投入使用的齿轮送到用户的手中。

规格有:

磨齿弧齿锥齿轮: MBSG

产品型号: MBSG2-4020R MBSG2-2040L MBSG2.5-4020R MBSG2.5-2040L MBSG3-4020R MBSG3-2040L MBSG4-4020R MNSG4-2040L

磨齿弧齿锥齿轮: SBSG

产品型号: SBSG2-3020R SBSG2-2030L SBSG2.5-3020R SBSG2.5-2030L SBSG3-3020R SBSG3-2030L SBSG4-3020R SBSG4-2030L SBSG2-4020R SBSG2-2040L SBSG2.5-4020R SBSG2.5-2040L SBSG3-4020R SBSG3-2040L SBSG4-4020R SBSG4-2040L SBSG2-4515R SBSG2-1545L SBSG2.5-4515R SBSG2.5-1545L SBSG3-4515R SBSG3-1545L

成品弧齿锥齿轮: MBSA.MBSB

产品型号: MBSA2-3020R MBSB2-3020R MBSA2-2030L MBSB2-2030 MBSA2.5-3020R MBSB2.5-3020R MBSA2.5-2030L MBSB2.5-2030L MBSA3-3020R MBSB3-3020R MBSA3-2030L MBSB3-2030L MBSA4-3020R MBSB4-3020R MBSA4-2030L MBSB4-2030L MBSA5-3020R MBSA5-2030L MBSB5-2030L MBSA6-3020R MBSA6-2030L MBSB6-2030L MBSA2-4020R MBSB2-4020R MBSA2-2040L MBSB2-2040L MBSA2.5-4020R MBSB2.5-4020R MBSA2.5-2040L MBSB2.5-2040L MBSA3-4020R MBSB3-4020R MBSA3-2040L MBSB3-2040L MBSA4-4020R MBSA4-2040L MBSB4-2040L MBSA5-4020R MBSA5-2040L MBSB5-2040L MBSA6-4020R MBSA6-2040L MBSB6-2040L

弧齿锥齿轮: SBS

产品型号: SBS2-3020R SBS2-2030L SBS2.5-3020R SBS2.5-2030L SBS3-3020R SBS3-2030L SBS4-3020R SBS4-2030L SBS5-3020R SBS5-2030L SBS1-4020R SBS2040L SBS1.5-4020R SBS1.5-2040 SBS2-4020R SBS2-2040L SBS2.5-4020R SBS2.5-2040L SBS3-4020R SBS3-2040L SBS4-4020R SBS4-2040L SBS5-4020R SBS5-2040L SBS2.5-3618R SBS2.5-1836L SBS3-3618R SBS3-1836L SBS4-3618R SBS4-1836L SBS2-4518R SBS2-1845L SBS2.5-4518R SBS2.5-1845L SBS3-4518R SBS3-1845L SBS4-4518R SBS4-1845L SBS5-4518R SBS5-1845L SBS2-4515R SBS2-1545L SBS2.5-4514R SBS2.5-1545L SBS3-4515R SBS3-1545L SBS4-4515R SBS4-1545L SBS5-4515R SBS5-1545L SBS1.5-6015R SBS1.5-1560L SBS2-6015R SBS2-1560L SBS2.5-6015R SBS2.5-1560L SBS3-6015R SBS3-1560L

锥齿轮: SB.SBY

产品型号: SB1.5-3020 SB1.5-2030 SB2-3020 SB2-2030 SB2.5-3020 SB2.5-2030 SB3-3020 SB3-2030 SB4-3020 SB4-2030 SB5-3020 SB5-2030 SB1.5-3015 SB1.5-1530 SB2-3015 SB2-1530 SB2.5-3015 SB2.5-1530 SB3-3015 SB3-1530 SB4-3015 SB4-1530 SB5-3015 SB5-1530 SB6-3015 SB6-1530 SB2.5-3618 SB2.5-1836 SB3-3618 SB3-1836 SB4-3618 SB4-1836 SB1-4020 SB1-2040 SB1.25-4020 SB1.25-2040 SB1.5-4020 SB1.5-2040 SB2-4020 SB2-2040 SB2.5-4020 SB2.5-2040 SB3-4020 SB3-2040 SB4-4020 SB4-2040 SB5-4020 SB5-2040 SB6-4020 SB6-2040 SBY8-4020 SBY8-2040 SB1-4518 SB1-1845 SB1.25-4518 SB1.25-1845 SB1.5-4518 SB1.5-1845 SB2-4518 SB2-1845 SB2.5-4518 SB2.5-1845 SB3-4518 SB3-1845 SB4-4518 SB4-1845 SB5-4518 SB5-1845 SB1-4515 SB1-1545 SB1.25-4515 SB1.25-1545 SB1.5-4515 SB1.5-1545 SB2-4515 SB2-1545 SB2.5-4515 SB2.5-1545 SB3-4515 SB3-1545 SB4-4515 SB4-1545 SB5-4515 SB5-1545 SB6-4515 SB6-1545 SBY8-4515 SBY8-1545 SB1.5-6015 SB1.5-1560 SB2-6015 SB2-1560 SB2.5-6015 SB2.5-1560 SB3-6015 SB3-1560 SB4-6015 SB4-1560 SBY5-6015 SBY5-1560 SBY6-6015 SBY6-1560

锥齿轮轴 :SB

产品型号: SB1.5-6012 SB1.5-1260 SB2-6012 SB2-1260 SB2.5-6012 SB2.5-1260 SB3-6012 SB3-1260

不锈钢锥齿轮: SUB

产品型号: SUB1.5-3020 SUB1.5-2030 SUB2-3020 SUB2-2030 SUB2.5-3020 SUB2.5-2030 SUB3-3020 SUB3-2030 SUB1.5-4020 SUB1.5-2040 SUB2-4020 SUB2-2040 SUB2.5-4020 SUB2.5-2040 SUB3-4020 SUB3-2040 SUB1.5-4515 SUB1.5-1545 SUB2-4515 SUB2-1545 SUB2.5-4515 SUB2.5-1545 SUB3-4515 SUB3-1545

塑料锥齿轮: PB

产品型号: PB1.5-3020 PB1.5-2030 PB2-3020 PB2-2030 PB2.5-3020 PB2.5-2030 PB3-3020 PB3-2030 PB1-4020 PB1-2040 PB1.25-4020 PB1.25-2040 PB1.5-4020 PB1.5-2040 PB2-4020 PB2-2040 PB2.5-4020 PB2.5-2040 PB3-4020 PB3-2040 PB1.5-4515 PB1.5-1545 PB2-4515 PB2-1545 PB2.5-4515 PB2.5-1545 PB3-4515 PB3-1545

注塑成型锥齿轮: DB

产品型号: DB0.5-4020 DB0.5-2040 DB0.8-4020 DB0.8-2040 DB1-4020 DB1-2040

衬套: BB

产品型号: BB30507 BB40612

日精磨齿弧齿等径锥齿轮: KSP

产品型号: KSPO31001GFL KSPO31001GFR KSPO40001GFL KSPO40001GFR KSPO53001GFL KSPO53001GFR KSPO66001GFL KSPO66001GFR KSPO78001GFL KSPO78001GFR KSPO92001GFL KSPO92001GFR KSP105001GFL KSP105001GFR KSP132001GFL KSP132001GFR KSP157001GFL KSP157001GFR KSP184001GFL KSP184001GFR KSP031001GUL KSP031001GUR KSP040001GUL KSP040001GUR KSP053001GUL KSP053001GUR KSP066001GUL KSP066001GUR KSP078001GUL KSP078001GUR KSP092001GUL KSP092001GUR KSP105001GUL KSP105001GUR KSP132001GUL KSP132001GUR KSP157001GUL KSP157001GUR KSP184001GUL KSP184001GUR

日精磨齿弧齿锥齿轮: KSP

产品型号: KSP0481.5GFP KSP0481.5GFG KSP0611.5GFP KSP0611.5GFG KSP0741.5GFP KSP0741.5GFG KSP0901.5GFP KSP0901.5GFG